$TITLE
איך לפתור וידאו      פורום מתוזמנים דירוגים ספרים מיוחדים הדפסה
28 מאי 2017
דירוג: 
★★★★★
 נקודות: 12   נפתר 204 פעמים עד כה
abcdefghijkl
1 
7
1
-1

×20
+23

+18

×8
-1

  1  
נקה
  2  
  3  
מודגש
  4  
 עיפרון
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
2 
9
×96

-4

×96


 :7

×330
+15
3 
-1
+18


-1


+19
4 


+9

×216

10

×132

+17

5 
+12

×14


-3

-6


×120
5
6 
×256
11

 :4
 :6

-7
-2
+17


×42
7 


5


11


+22

+15

8 

×165
+15

×672

+28
3

-1

+23
9 
×5


-1

-4


+910 

-5


×616
-8

-2
11 
×360

3
-2×308
12
×18


12 
12

10

-2+20


8

שימו לב שיש לכם שלושה ימים לפתור את תשבץ ה-12x12 (סיימו לפני רביעי)

סך הכל
שלחו רעיונות והצעות ל

התשבצים של מחר יתפרסמו בעוד  שעות ו- דקות.Server time: Sunday 28 May 2017, 14:28:06 Central European Time. Page processing time: 0.039 sec. Page load time sec.