$TITLE
איך לפתור וידאו      פורום מתוזמנים דירוגים ספרים מיוחדים הדפסה
25 מאי 2017
דירוג: 
★★
 נקודות: 3   נפתר 99 פעמים עד כה
    תאום Calcudoku  -  לזוג תשבצים זה יש פתרון זהה
abcde
1 
×120

+9
-2

2 
+19
3 
+11
4 

-1


×30
5 

abcde
1 
×30

 :1
+6

2 

×20


-0
3 


+17


4 

5 
-1


+6

נקה את כל המשבצות
סך הכל
שלחו רעיונות והצעות ל

התשבצים של מחר יתפרסמו בעוד  שעות ו- דקות.Server time: Thursday 25 May 2017, 1:22:32 Central European Time. Page processing time: 0.045 sec. Page load time sec.