/  
$TITLE


Over Browser Keuze en Numerieke Vaardigheid

of: Chrome gebruikers zijn het slimst, dan Firefox gebruikers, dan IE gebruikers


(this page in English)

We hebben de gebruikersgegevens uit 2010 en 2011 van de www.calcudoku.nl cijferpuzzel website geanalyseerd, bestaande uit meer dan 1 miljoen opgeloste puzzels, in een poging de numerieke vaardigheid van gebruikers van Internet Explorer (IE), Firefox, en Chrome te bepalen (er waren niet voldoende gegevens beschikbaar voor gebruikers van andere browsers).

Voor puzzels opgelost "tegen de klok" vonden we de volgende resultaten:


1. Chrome gebruikers waren sneller dan Firefox en IE gebruikers

Gemiddelde oplostijd als een percentage van het Chrome gemiddelde (dus minder is beter)2. IE gebruikers gaven het vaker op dan Firefox of Chrome gebruikers

Gemiddeld percentage van gestopte puzzels tegen de klok (dus minder is beter)


De gevonden verschillen waren statistisch significant (p = 5%). Gebaseerd op de gevonden resultaten dat Chrome gebruikers de Calcudoku cijferpuzzels het snelst oplossen, en dat IE gebruikers het vaakst opgeven, concluderen we dat Chrome gebruikers de hoogste numerieke vaardigheid hebben, gevolgd door Firefox gebruikers, en daarna IE gebruikers. Er volgt niet uit dat je slimmer wordt van het gebruiken van Chrome, bijvoorbeeld ("correlatie betekent geen causaal verband"). We kunnen slechts speculeren over de oorzaken van de verschillen: misschien is Chrome de favoriete browser voor bètas, die doorgaans beter kunnen rekenen. En misschien omdat IE de standaard browser is voor Windows, volgt het dat mensen die niet een andere browser kiezen mogelijk technisch minder handig zijn.

Zodra voldoende gegevens beschikbaar zijn, willen we ook Safari gebruikers in onze analyse betrekken. Het kan ook interessant zijn om naar verschillen te kijken tussen gebruikers van de in omloop zijnde IE versies (6.0 t/m 9.0), en tussen Facebook en niet-Facebook gebruikers. Het is ook de bedoeling om alle gegevens waarop deze analyse is gebaseerd te publiceren (na correcte anonimisering).

Je kunt een gedetailleerde analyse hier downloaden (PDF, 4 pagina's, in het Engels). Alle informatie op deze pagina en in het artikel zijn vrij te gebruiken. Commentaar en suggesties zijn zeer welkom naar


Patrick Min
Londen, 29 februari 2012

Biografie van de auteur:
Patrick Min is een freelance wetenschappelijk programmeur. Hij specialiseert in 3D software, maar heeft ook aan veel andere onderwerpen gewerkt, waaronder zoekmachines, acoustisch modelleren, en informatie beveiliging. Hij heeft diverse artikelen en "open source" software gepubliceerd. Patrick is afgestudeerd in de informatica aan de universiteit van Leiden, en gepromoveerd aan de universiteit van Princeton. Hij is ook een puzzel enthousiast, en ontwerpt sinds zijn zevende wiskunde puzzels voor zijn vader. Dit gaat door tot de dag van vandaag: nu lost vader zijn zoon's Calcudoku puzzels op. Patrick woont in Londen.